Foto Hoàng Vấn

Oost-Vlaamse AIRbezen op een bedje van smog

Foto Hoàng Vấn

Bijna 10.000 Oost-Vlamingen hingen dit voorjaar een aardbeiplantje van het AIRbezen-project aan hun gevel. Zo wilden ze te weten komen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in hun provincie. Intussen analyseerde het team van prof. Roeland Samson (Universiteit Antwerpen) de blaadjes van de planten op magnetiseerbare ijzerhoudende fijnstofdeeltjes. De resultaten zijn onrustwekkend.

Te veel fijn stof in de stadskernen

In stadskernen is de uitstoot van fijn stof erg hoog. De hoogste concentraties meten we in de zogenaamde street canyons: smalle straten of straten met hoge gebouwen waar vuile lucht blijft hangen. In de omgeving van parken of andere open ruimte zie je dan weer een verbetering, omdat de vervuilde lucht er makkelijker verspreid en verdund wordt. Ook groen in de straat heeft een positief effect, want het creëert een natuurlijke filter. 

Blootstelling aan fijn stof heeft ernstige gevolgen voor onze gezondheid en wordt gelinkt aan aandoeningen aan de luchtwegen, astma, allergieën en bepaalde vormen van kanker.

Verkeer = boosdoener

De grote boosdoener is het verkeer. Daarom eisen de initiatiefnemers van het AIRbezen-project doortastende maatregelen. Ze pleiten voor een drastische inperking van het autoverkeer, kilometerheffingen, een zone-30 in alle dorpskernen, een beperking van 90km/u op de autosnelwegen rond de stedelijke gebieden en een algemene ­lage-emissiezone in heel Vlaanderen. De wagen moet zoveel mogelijk uit onze steden. Dat is volgens de initiatiefnemers de enige optie om stadsbewoners te laten herademen.

BBL pleit voor elektrisch delen

Bond Beter Leefmilieu pleit daarnaast voor een uitfasering van alle verbrandingsmotoren tegen 2030 en het stimuleren van elektrisch gedeeld vervoer. Heel wat landen, waaronder Noorwegen, Indië en Schotland, namen al gelijkaardige engagementen. Wanneer volgt België?

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit