Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. 

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor uw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten , ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Over welk soort projecten gaat het?

Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond één of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.

Lees hier welke 34 projecten in 2019 ondersteund werden

Voor wie?

Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.

Je kan je project indienen tot en met 12/10/2020.

Je kan financiële steun ontvangen tot € 2500. 

Selectiecriteria

 • Een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect
 • Het kan gaan om (een combinatie van) volgende thema’s:
  • Energie: projecten rond energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeleid…
  • Materialenbeheer: projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, verlengd gebruik, consudelen of leasen, ecodesign of anders ontwerpen…
  • Mobiliteit: projecten die (de nood aan) autogebruik of transport verminderen, oplossingen voor fiets- en wandelverkeer, deelinitiatieven, lokale distributie, elektrische mobiliteit...
  • Voeding of landbouw: projecten die meer plantaardige voeding stimuleren, voedselverspilling tegengaan, inzetten op lokale voedselproductie...
  • Duurzaam ruimtegebruik: projecten die kernversterking stimuleren, aanzetten tot een verminderd en slim ruimtegebruik, combineren van functies (bijv. wonen en werken)...
 • Het project stimuleert structurele gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen.
 • Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter. Dat kan zijn: een nieuwe doelgroep bereiken, een nieuwe actie ondernemen (ook binnen een bestaande activiteit), een nieuw partnerschap aangaan (bv. tussen een vereniging en een gemeente), het uitbreiden van een bestaande actie op een ruimere schaal...
 • Het project wordt uitgevoerd in het Vlaams Gewest
 • Het project heeft een langetermijnperspectief: het biedt mogelijkheden om na de looptijd verbeterd, verdergezet of opgeschaald te worden.
 • Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen…) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 2.500 euro aanvragen.
 • Mogelijke indieners zijn lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Gemeenten/ overheden kunnen zelf geen dossier indienen maar wel partner zijn.
Gemeente voor de Toekomst