Foto Milivoj Kuhar

Politieke consensus om renovatiesector te stutten

Foto Milivoj Kuhar

In de federale regeringsonderhandelingen blijken alle partijvoorzitters de nood aan een grootschalig renovatieprogramma in te zien. Dat is zonder meer goed nieuws. Laten we hopen dat de regering nu snel gevormd wordt en dat de steun aan de bouwsector efficiënt en op korte termijn tot stand komt. Zo pakken we niet enkel de economische crisis aan, maar grijpen we ook de klimaatcrisis bij de horens in een sector die nu nog achterop hinkt.

Ook maatschappelijke consensus is groot

Onder impuls van Bond Beter Leefmilieu lanceerde begin juli een unieke coalitie van bedrijfsleven, milieubeweging en maatschappelijk middenveld een oproep aan de Vlaamse regering om in te zetten op renovaties als antwoord op de economische crisis. De renovatiegraad aanzwengelen kan tot 35.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2040 en is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. De coalitie presenteerde vier voorstellen: een ambitieus financieringspakket, actieve renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, een EPC voor elk gebouw en een verplichting tot renovatie na verkoop, en toeleiding naar de bouwsector.

Renovatiesector als economische motor

Hoewel renoveren in hoofdzaak een regionale bevoegdheid is, kan de federale overheid toch een bijkomende krachtige fiscale stimulans geven. Eerder dan uitgaven of subsidies, dienen die fiscale voordelen bezien te worden als slimme investeringen. Daarvoor mag een begroting gerust in het rood gaan. Elk miljoen euro dat geïnvesteerd wordt in renovaties en hernieuwbouw, levert tot 18 lokale en stabiele jobs op. 

De Vlaamse Confederatie Bouw berekende dat 480 miljoen euro aan overheidsuitgaven tot 2,8 miljard euro aan investeringen kunnen uitlokken in de bouwsector. Bovendien vormt dit een motor voor activiteiten binnen toeleveringssectoren. Die toegevoegde waarde kan geraamd worden op een verviervoudiging van de eigenlijke bouwactiviteit: een boost van meer dan 11 miljard euro voor de economie, in Vlaanderen alleen al.

En wat met Vlaams renovatiebeleid?

Open-VLD en CD&V zitten niet enkel aan de onderhandelingstafel voor een federale regering, maar maken ook deel uit van de Vlaamse regering. We mogen verwachten dat ze ook daar hun borst natmaken om de renovatiesector te stutten. Voorlopig blijft het oorverdovend stil en is het koffiedik kijken wanneer het Vlaamse relanceplan gepresenteerd wordt en wat er dan in staat over de bouwsector.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Energiebesparing