Nietsdoen is geen optie: extra beleid zoals de bouwshift moet de aanslag op open ruimte een halt toeroepen. - © Ron Lach

Ruimterapport toont aan: 5 hectare open ruimte per dag op de schop, bouwshift blijft nodig

Nietsdoen is geen optie: extra beleid zoals de bouwshift moet de aanslag op open ruimte een halt toeroepen. - © Ron Lach

De open ruimte neemt verder af, a rato van 5 hectare per dag. Grote open gebieden raken verder versnipperd en leggen nog meer druk op de biodiversiteit.

Uit het nieuwe Ruimterapport Vlaanderen blijkt dat de open ruimte de afgelopen zes jaar opnieuw is afgenomen met 12.500 ha. Jaarlijks komen er ongeveer 100.000 gebouwen bij in Vlaanderen. Positief is dat het merendeel daarvan in de al verstedelijkte gebieden terecht komt. Er wonen meer mensen in de steden, de verdichting is hier ingezet. Toch komt nog een te groot deel van de nieuwe bebouwing terecht in de open ruimte. Om de bouwshift waar te maken is dringend extra beleid nodig om de open ruimte beter te beschermen. 

In de stad is de bouwshift al ingezet

Gisteren werd het nieuwe Ruimterapport Vlaanderen (RURA) voorgesteld. Dit rapport bevat een schat aan informatie over de manier waarop we in Vlaanderen onze ruimte gebruiken. Het bevat cijfermateriaal voor de periode 2013 - 2019 en vergelijkt dit met oudere gegevens om trends bloot te leggen. 

Wat blijkt? De bevolking in Vlaanderen neemt toe. De afgelopen zes jaar kwamen er meer dan 200.000 Vlamingen bij. Elk jaar worden ongeveer 100.000 nieuwe gebouwen opgetrokken. Iets meer dan de helft daarvan zijn woningen, een kwart industrie- en landbouwgebouwen. De verharde oppervlakte nam toe van 14 naar 15%. 

De stedelijke gebieden groeien en verdichten, wat hier alvast zorgt voor een minder groot ruimtebeslag. In de stedelijke gebieden blijkt de bouwshift dus al ingezet. Het is nu aan het beleid om dit verder te stimuleren. Een quick-win daarbij is alvast: inzetten op leegstand. Want - en dat is toch wel onverwacht - de leegstand blijkt overal toe te nemen, zowel in de steden, in de randstedelijke gebieden als in het landelijk gebied. Dat is een open doelkans voor extra woningen en werkplaatsen, zonder open ruimte aan te snijden.

5 hectare per dag

Voor de open ruimte bevat het Ruimterapport minder goed nieuws. De open ruimte neemt verder af, a rato van 5 hectare per dag. Grote open gebieden raken verder versnipperd, wat de biodiversiteit nog meer onder druk zet. De afgelopen jaren kwamen er meer dan 56.000 nieuwe gebouwen bij in de open ruimte. Op zich hoeft dat niet te verbazen, aangezien er vandaag de dag soepele mogelijkheden zijn voor zonevreemde gebouwen in landbouwgebied en er nog heel veel slecht gelegen bouwgronden liggen in de open ruimte. Het is dan ook vooral op dit vlak dat de overheid moet ingrijpen om de bouwshift waar te maken.

Bouwshift

Meer over Bouwshift