De Vlaamse regering moet nu ook de nodige middelen voorzien om PFAS en andere chemicaliën op te sporen. 

Slagen van PFAS-actieplan vereist krachtige administratie

De Vlaamse regering moet nu ook de nodige middelen voorzien om PFAS en andere chemicaliën op te sporen. 

Vandaag stelde PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken het eindrapport en het actieplan voor de aanpak van PFAS in Vlaanderen voor. Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat de Vlaamse overheid actie zal ondernemen en dat de aanpak voor PFAS doorgetrokken zal worden naar alle zeer zorgwekkende stoffen. BBL wijst echter op het belang van voldoende capaciteit bij de administratie voor monitoring en handhaving en de nood aan actieve steun vanuit Vlaanderen om de Europese regelgeving over de registratie van chemische stoffen (REACH) drastisch aan te scherpen.

PFAS-actieplan is een belangrijke stap in de goede richting

Het voorgestelde PFAS-actieplan bevat een resem acties die zullen bijdragen aan het verminderen van de blootstelling voor de burger en het terugdringen van de aanwezige verontreiniging in ons leefmilieu. Daarmee worden heel wat aanbevelingen van de parlementaire PFOS-onderzoekscommissie in de praktijk gebracht. Het is nu aan Minister Demir om deze werking concreet te maken binnen de Vlaamse administraties, met een tijdslijn en de nodige budgetten om de taken te kunnen uitvoeren.

“Het PFAS-actieplan is een goede stap vooruit. De Vlaamse regering moet nu wel de nodige mensen en middelen voorzien om PFAS en andere chemicaliën op te sporen en de milieuvervuilers aan te pakken. Dan kan Vlaanderen een sterk vergunningen- en handhavingsbeleid hanteren.” zegt Tycho Van Hauwaert, expert industrie bij Bond Beter Leefmilieu.

Normenkader steeds op basis van recentste wetenschappelijke inzichten

Het normenkader voor PFAS-vervuilde gronden in Vlaanderen is grondig aangescherpt sinds twee jaar geleden. Toen werden immers bodemnormen op maat van Lantis geschreven. Door aanhoudende publieke druk gaan de PFAS normen intussen niet langer uit van humaantoxicologische of ecotoxicologische risico’s, maar hanteren nu uitloging naar het grondwater als belangrijkste criterium. Zo wordt de bijkomende verontreiniging richting ons oppervlaktewater geminimaliseerd. Toch zijn die normen nog steeds politieke keuzes die bepaalde risico’s inhouden. BBL is daarom van mening dat het normenkader regelmatig moet bijgesteld worden op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Versterk het Europees beleid

Tycho Van Hauwaert: “We verwachten ook dat de Vlaamse overheid een veel pro-actievere rol opneemt in het Europese productbeleid en mee haar stempel drukt op de Europese REACH-hervorming. Daarom moet België mee de PFAS-restrictie indienen op 13 januari 2023 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), samen met Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden. De Vlaamse overheid moet de mooie woorden nu ook consequent omzetten in daden.”

PFOS

Meer over PFOS