Ook als we trager gaan rijden, halen we de normen voor stikstof de volgende jaren niet.

Snelheid verlagen is goed, verkeer beheersen is beter

Ook als we trager gaan rijden, halen we de normen voor stikstof de volgende jaren niet.

Net zoals in Nederland slagen we er ook in Vlaanderen niet in om de Europese normen voor stikstof te halen. Dat is vooral een probleem op plaatsen met veel autoverkeer, zoals in woonwijken nabij snelwegen of ringwegen. Dat leidt tot gezondheidsproblemen, vooral voor wijken in Antwerpen, Gent en de Vlaamse rand rond Brussel. Ook de natuur ziet af van te veel stikstof. Zeldzame soorten dreigen te verdwijnen, bomen worden sneller ziek, heidegebieden worden minder weerbaar. 

Autoverkeer heeft het grootste aandeel in de stikstofvervuiling. Heeft het verlagen van de snelheid op autostrades en ringwegen een positief effect op de uitstoot van stikstof? Zeker wel. Zal het ook volstaan om de Europese normen te halen? Niet direct. Het basisprobleem is dat er gewoon te veel autoverkeer is om de normen te kunnen halen. Bovendien blijft het autoverkeer jaar na jaar groeien. Een kilometerheffing kan die groei onder controle houden, maar werd afgevoerd door de nieuwe regering. Het zit er dan ook niet naar uit dat we normen voor stikstof de volgende jaren zullen halen, ook niet als we trager rijden. 

Onderzoek

Bond Beter Leefmilieu liet tien jaar geleden al onderzoeken wat het effect is van een snelheidsverlaging tot 100 km/u op snelwegen in België. De uitstoot van fijn stof zou met 30 procent dalen, die van stikstof met 15 procent en die van CO2 met 10 procent. 

Meer recente Nederlandse studies spreken over 30 procent minder fijn stof, 10 procent minder NOx en 5 procent minder CO2. Die cijfers werden bevestigd door een casestudie van de R4, de ring rond Gent. Het gesimuleerde resultaat ligt lager dan onze studie tien jaar eerder, omdat het wagenpark is veranderd. Autobouwers hebben technische aanpassingen uitgevoerd om de Euronormen voor fijn stof te halen, maar niet om de stikstof- en CO2–uitstoot te verminderen.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit