Ad Meskens

Startbaan Deurne illegaal verlengd?

Ad Meskens

De actiegroep “Verlenging Nooit” uit Deurne dagvaardt de Vlaamse overheid en de Antwerpse luchthaven wegens bouwovertredingen. Tijdens de ondertunnelingswerken van de Krijgsbaan, die vlak achter de landingsbaan loopt, werd ‘in den duik’ ook een uitbreiding van het luchthaventerrein uitgevoerd. De startbaan werd verlengd en er werd een verharde veiligheidszone aangelegd, met een oppervlakte van 8100m², in landbouwzone. Vervolgens werd er een laag teelaarde over gelegd en gras aangeplant. Nochtans was dat niet voorzien in de bouwvergunning, die expliciet stelde dat er niets mocht veranderen aan de startbaan. 

Klaar voor grotere vliegtuigen

Volgens de actiegroep werd de startbaan van de luchthaven met tien meter illegaal verlengd tot voorbij de grens van de luchthaven, in landbouwgebied en zonder de nodige vergunning. Daarachter werd een verharde veiligheidszone aangelegd, ook zonder vergunning. Internationale regelgeving voorziet dat luchthavens over een obstakelvrije, verharde veiligheidszone moeten beschikken in het verlengde van de startbaan. Die was er niet in Deurne, waardoor grotere types vliegtuigen er niet konden landen. De bijkomende illegale veiligheidszone maakt dat grotere vliegtuigen nu wel kunnen landen in Deurne. 

Verlieslatend

De achterliggende discussie gaat over de vraag welk soort luchthaven Deurne moet zijn. Zoals geweten is de luchthaven zwaar verlieslatend en moet de Vlaamse overheid vele miljoenen bijpassen om niet failliet te gaan. Nu is Deurne voornamelijk een regionale zakenluchthaven. Als Deurne meer en grotere vliegtuigen kan ontvangen, kan het zich ook meer toeleggen op toeristische vluchten. Dat zou de rentabiliteit verhogen, is de redenering. Maar het zijn net deze types van vliegtuigen die de meeste geluidshinder veroorzaken. En het zijn ook deze types van vliegtuigen die baat hebben bij de illegale uitbreiding van het luchthaventerrein.

Luchtkwaliteit Luchtvaart

Meer over Luchtkwaliteit, Luchtvaart