Steden gaan vuile lucht te lijf

Slechte luchtkwaliteit teisterde deze week grootsteden zoals Parijs en Oslo. Om hun inwoners de adem niet te ontnemen, ondernemen de stadsbesturen actie. Parijs maakte het verplicht om een sticker te plakken die de uitstoot van je wagen kenbaar maakt en zal vervuilende wagens weren. Oslo bande dieselwagens op de gemeentelijke wegen. En bij ons moet de lage-emissiezone (LEZ) voor zuurstof zorgen. Die is vanaf 1 februari van toepassing in Antwerpen.

Oslo

In Oslo werd paal en perk gesteld aan dieselwagens. De Noren banden die van de gemeentewegen. Dat zijn zo goed als alle wegen in het land, behalve de snelwegen. Het stadsbestuur wil daarmee de luchtvervuiling aanpakken. Doordat lagere luchtlagen kouder zijn dan de hogere, blijft de vervuiling als een deken over de stad liggen.

“We kunnen niet toelaten dat kinderen en ouderen moeten binnenblijven omdat het te gevaarlijk is om te ademen.”

Wie zich toch in de stad waagt met een vervuilende wagen, moet een boete betalen van 165 euro. Het stadsbestuur is duidelijk: “We kunnen niet toelaten dat kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen in Oslo moeten binnenblijven omdat het voor hen te gevaarlijk is om te ademen.”

Madrid

Madrid kampt met gelijkaardige problemen. De geografische ligging van de stad, boven op een plateau, veroorzaakt zware luchtvervuiling in het stadscentrum. Dat leidt jaarlijks tot 2.000 vroegtijdige sterfgevallen. Het stadsbestuur wil daarom de Gran Via, die overspoeld wordt met verkeer, omvormen tot een voetgangerszone.

Parijs

Ook Parijs neemt de nodige maatregelen. Tot afgelopen maandag konden Franse automobilisten vrijwillig een sticker op hun voorruit plakken. De kleur van de sticker komt overeen met de uitstoot van stikstof en fijnstof van de wagen. Vanaf 16 januari is de sticker verplicht

Om de luchtvervuiling in te perken, maakt het stadsbestuur van Parijs nu al gebruik van ‘circulation alternée’. Afhankelijk van je nummerplaat mag je de stad op een dag met slechte luchtkwaliteit wel of niet binnen. Met de sticker wil het bestuur gerichter te werk gaan: de meest vervuilende wagens bannen uit de binnenstad.

Antwerpen

Vanaf 1 februari wordt de hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). Enkel dieselwagens die minimaal voldoen aan de Euro 4-norm, of aan Euro 3 met roetfilter zijn toegelaten. Benzineauto’s moeten aan de Euro 1-norm voldoen. Dit geldt zowel voor personen- als vrachtvoertuigen.

Uitwerking van milieuzone

Een lage-emissiezone kadert best in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Op die manier voorkomt de stad dat de milieuwinst van de minder vervuilende auto’s tenietgedaan wordt door meer wagens. Degelijke fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en de beschikbaarheid van auto- en ritdeelsystemen spelen een belangrijke rol.

De milieuzone kan een vergroening van het wagenpark versnellen. Daarnaast stimuleert zo’n zone efficiënte stedelijke distributie. Vanuit een distributiecentrum buiten de stad kunnen leveringen worden uitgevoerd door kleinere en meer milieuvriendelijke voertuigen.

Verder draagt een milieuzone bij tot een ander parkeerbeleid. Mensen die de stad bezoeken, kunnen zich parkeren op een randparking. Verder reizen kan met de tram, waardoor de bezoeker tijd wint en propere lucht inademt.

Gezondheidsimpact

Dieselwagens zijn belangrijke uitstoters van fijn stof, verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van elementair koolstof (de meest schadelijke fractie van fijn stof) en de belangrijkste bron van verzurende stikstofoxiden. Door het vele verkeer in vaak smalle straten en door de dichte concentratie van bewoners in de steden, is de gezondheidsimpact van verkeer in de stad dan ook extra groot.

Luchtkwaliteit Gedeelde mobiliteit

Meer over Luchtkwaliteit, Gedeelde mobiliteit