Toekomst van de energie-intensieve industrie: innovatie!

In veel bedrijfssectoren is het duidelijk welke stappen gezet moeten worden voor een klimaatneutrale samenleving. Bij transport speelt gedeelde elektrische mobiliteit een centrale rol. Bij landbouw is de afbouw van de veestapel cruciaal. Voor de industrie, die in Vlaanderen verantwoordelijk is voor een vierde van de CO2-uitstoot, wordt er veel verwacht van ‘innovatie’. Wat dat moet inhouden is nog onduidelijk. Een recent verschenen Nederlandse publicatie geeft alvast de nodige inspiratie. 

“Als we ons een toekomst kunnen voorstellen, kunnen we die ook realiseren”, zo schrijft Quintel. Het Nederlandse studiebureau ontwikkelde een visie op hoe de klimaatneutrale samenleving er in de toekomst zal uitzien. Daarnaast bevat ‘hun verhaal’ ook de nodige strategische stappen die in de komende vijf tot tien jaar gezet moeten worden om dat eindbeeld te realiseren.

Gevolgen van gevolgen

Het rapport biedt een antwoord op hoe de Nederlandse samenleving best anticipeert op de zogenaamde gevolgen van gevolgen. Het gevolg van de groei in elektrische wagens betekent dat we geen bezine en diesel meer zullen tanken. Het gevolg daarvan is dat olieraffinaderijen geen ruwe olie meer moeten verwerken tot brandstof. Ondanks de toekomstige daling in de vraag naar diesel en benzine, verwachten de Nederlandse raffinaderijen dat hun omzet in de toekomst toch zal stijgen. 

Om te voorkomen dat elke sector in zijn eigen hokje denkt, tracht het rapport een overkoepelend beeld te schetsen van de gehele Nederlandse industrie en haar onderlinge relaties.

11 stappen om een klimaatneutrale industrie te realiseren

De belangrijkste assumptie van de auteurs is een doorgedreven elektrificatie van de economie. Elektriciteit is een duurzame energiedrager die - opgewekt door windmolens en zonnepanelen - geen CO2 uitstoot. Met die aanname in het achterhoofd, stellen de toekomstdenkers 11 stappen voor om ‘een klimaatneutrale industrie’ te realiseren.

Het rapport is een inspiratie en een uitdaging voor de Belgische industrie om dezelfde denkoefening te maken. Verplichte literatuur dus. We halen er nog een aantal elementen uit die in het oog springen en ons stof tot nadenken kunnen geven. 

Veel minder staal nodig

In het geëlektrificeerde vervoer worden zelfrijdende auto’s de norm. Doordat ze door vele mensen worden gedeeld, hebben we 90% minder auto’s nodig. En zo is ook de behoefte aan staal veel kleiner. Ook in de bouwsector is dat het geval: in plaats van gewapend beton wordt hout de norm. Het vrijgekomen staal uit het huidige autopark en uit de bouwsector kan worden gerecycleerd voor nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld de bouw van windmolens.

Circulaire economie

Het eenmalige gebruik van geproduceerde goederen wordt niet meer geaccepteerd. Papier is vervangen door digitaal. Karton voor eenmalig gebruik is vervangen door herbruikbare verpakkingen.

Andere fiscaliteit

Om concrete stappen te kunnen realiseren, moet de economie - en meer bepaald het belastingregime - veranderen. De manier waarop producten in de samenleving worden gebruikt en de levensduur ervan vormen de basis voor een differentiatie in het belastingtarief. Het verbranden van fossiele producten moet duurder worden, het vervangen van een dak door ‘zonnepannen’ die 25 jaar of langer blijven liggen, moet veel aantrekkelijker worden.

Circulaire businessmodellen Desinvestering uit fossiele energie

Meer over Circulaire businessmodellen, Desinvestering uit fossiele energie