Verbranding biomassa verdient geen steun

Volgens berichtgeving op deredactie.be wil minister Bart Tommelein (Open VLD) verbrandingsovens niet langer subsidiëren. Bond Beter Leefmilieu vraagt al jaren om de groenestroomcertificaten voor de verbranding van biomassa stop te zetten. Deze subsidie, die de burger sinds 2004 al 250 miljoen euro heeft gekost, is een rem op selectieve inzameling en compostering van biomassa. De Vlaamse regering wil inzetten op de circulaire economie. Volgens Bond Beter Leefmilieu horen daar geen verbrandingsovens bij.

Bond Beter Leefmilieu: “We moeten af van de verbrandingsovens”

Bond Beter Leefmilieu steunt Bart Tommelein om de subsidie voor verbrandingsovens stop te zetten. Groenestroomcertificaten maken het namelijk interessanter om biomassa te verbranden dan selectief in te zamelen. Daarvoor worden immers geen certificaten uitgereikt. Het verwerken van biomassa tot compost betekent nochtans een significante besparing van CO2 en behoud van nutriënten.

Rob Buurman, beleidsmedewerker circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu: “De aanwezigheid van verbrandingsovens leidt tot een slechtere selectieve inzameling van biomassa. We moeten op termijn af van die installaties en moeten ze dus zeker niet subsidiëren.”

Veel te veel groenestroomcertificaten

In 2012 heeft Bond Beter Leefmilieu berekend dat de verbrandingscentrales ongeveer twee keer zoveel subsidie ontvangen dan wat ze eigenlijk volgens een correcte berekening zouden moeten krijgen. In de tussentijd is hier niets aan veranderd.

Rob Buurman: “Niet alleen zijn groenestroomcertificaten onwenselijk, de installaties krijgen er ook nog eens veel te veel.”

Plan voor afbouw verbrandingscentrales

Minister Joke Schauvliege (CD&V) presenteert binnenkort een nieuw afvalplan dat te weinig probeert om de afvalverbrandingscentrales te verminderen. Nochtans zijn minister Schauvliege en minister Philippe Muyters namens de regering de vaandeldragers van de circulaire economie.

Bond Beter Leefmilieu roept minister Schauvliege, minister Muyters en minister Tommelein op om gezamenlijk een plan te maken dat de afbouw van verbrandingsovens concreet maakt. Dit kan gebeuren op basis van de energetische efficiëntie, de geografische locatie en de emissies van de verbrandingsovens.

Verbrandingsovens

Meer over Verbrandingsovens