Foto Thomas Vlerick

Vergunning voor extra rijstroken op E40 in Gent geschorst

Foto Thomas Vlerick

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de plannen om een vierde rijstrook aan te leggen op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, geschorst. Die zogenaamde ‘weefstrook’ zou in de plaats van de pechstrook komen. De rechtbank oordeelde dat de effecten op de luchtkwaliteit in de omgeving onvoldoende onderzocht werden. Deze uitspraak is een belangrijk precedent voor heel wat andere spits- en weefstroken.

Oplossing uit de vorige eeuw

Het wordt druk op de weg, de files worden almaar langer. Dan verwacht je een beleid om de groei van het autoverkeer tegen te gaan, onder meer door te investeren in alternatieven. Niet dus. In de plaats komt het Agentschap Wegen en Verkeer met een heel originele, jaren-zeventig-beton-oplossing: we leggen gewoon een vierde rijvak bij. En we noemen het een weefstrook, dat valt niet zo op. Vervolgens organiseren we het openbaar onderzoek pal in de zomervakantie, wanneer veel mensen op reis zijn en er weinig bezwaren binnenkomen.

En dat in een stad die met haar mobiliteitsplan probeert om auto’s plaats te laten ruimen voor openbaar vervoer en de fiets. Een stad ook met inwoners die zich niet zo maar in slaap laten sussen met ‘newspeak’ over een weefstrook. Dit is niet meer van deze tijd.

Wegen staan niet op zichzelf

De rechtszaak tegen deze weefstrook werd opgestart door Gents MilieuFront, Greenpeace en een inwoner van Zwijnaarde. Zij voerden aan dat de milieueffecten van de bijkomende rijstrook onvoldoende onderzocht werden. Het Agentschap Wegen en Verkeer probeerde zich er namelijk heel makkelijk van af te maken. De weefstrook zou zorgen voor een betere doorstroming en daardoor zelfs een licht positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Want auto’s die stilstaan, vervuilen meer. Het effect op de luchtkwaliteit werd daarom niet verder onderzocht.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat niet akkoord met deze redenering. Het gaat hier volgens de rechtbank wel degelijk om een capaciteitsuitbreiding, wat op termijn zal zorgen voor meer verkeer. En ook voor meer luchtvervuiling.

Omdat de werken enkel plaatsvinden op de bestaande snelweg, vond het Agentschap het ook niet nodig om de milieueffecten op de omgeving te onderzoeken. In de directe omgeving ligt een school, een natuurgebied en een beschermd landschap. Volgens de milieuwetgeving moeten deze aanzien worden als kwetsbare functies voor luchtvervuiling. Ook op dit punt wordt het Agentschap teruggefloten.

Belangrijk precedent

Deze uitspraak is een belangrijk precedent voor tal van andere spits- en weefstroken die op de planning staan. Het gaat hier wel degelijk om extra capaciteit voor het wegverkeer. En ook al vinden de werken plaats binnen het domein van de snelweg, dat ontslaat de overheid niet van haar plicht om de luchtvervuiling door het extra verkeer te beoordelen en maatregelen te nemen om die luchtvervuiling te beperken. De Raad geeft aan de overheid het duidelijke signaal dat ze niet zomaar wegen kan bijbouwen zonder na te denken over de ruimere effecten op milieu en klimaat.

Luchtkwaliteit

Meer over Luchtkwaliteit