Ed Harvey -  Via verplichte laadinfrastructuur op parkings wil Vlaanderen de verdere elektrificatie van het wagenpark versnellen

Via verplichte laadinfrastructuur op parkings wil Vlaanderen de verdere elektrificatie van het wagenpark versnellen. - © Ed Harvey

Vlaanderen schakelt versnelling hoger voor elektrische laadpaal

Via verplichte laadinfrastructuur op parkings wil Vlaanderen de verdere elektrificatie van het wagenpark versnellen. - © Ed Harvey

Vanaf 11 maart 2021 gelden nieuwe verplichtingen voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op parkings van onder andere appartementsgebouwen, supermarkten en KMO-units. Dat is goed nieuws, want zo kunnen we de verwachte vraag voor elektrisch laden opvangen, en krijgt de gestage opmars van elektrische voertuigen in Vlaanderen nog een duw in de rug.

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie, moet vanaf 11 maart 2021 rekening houden met verplichtingen inzake laadpunten voor elektrische wagens, of op zijn minst de bekabeling ervan voorzien. De voorschriften hangen af van het type gebouw (woonfunctie of niet-residentieel) en het aantal parkeerplaatsen. Zo zullen nieuwe of gerenoveerde gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen verplicht laadpunten voor elektrische wagens moeten installeren. 

Voorlopig gelden de verplichtingen enkel voor nieuwe of grondig te renoveren gebouwen. Maar in 2025 breidt de verplichting uit naar bestaande niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Deze verplichtingen komen er als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen - de EPBD richtlijn.

Bond Beter Leefmilieu juicht de strengere Vlaamse verplichtingen alvast toe: deze zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de toenemende elektrificatie van het Vlaamse wagenpark botst op gebrek aan laadinfrastructuur.

Vlaanderen gaat verder dan Europese verplichting

Hoewel we nog een lange weg af te leggen wat betreft het aantal laadpunten in vergelijking met onze buurlanden, zet de Vlaamse overheid hiermee belangrijke stappen voor extra laadpunten op private eigendommen. De Vlaamse overheid gaat hierin zelfs een stapje verder dan wat Europa verplicht.

Zo legt Vlaanderen voor parkings van niet-residentiële gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen een norm op van minstens twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen - tegenover minimaal één oplaadpunt in de EPBD-richtlijn - én de voorziening van bekabeling voor tenminste één op vier parkeerplaatsen, terwijl de EPBD-richtlijn de minimumnorm van één op vijf parkeerplaatsen hanteert. Daarnaast legt Vlaanderen verplichtingen op voor nieuwe residentiële gebouwen met een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen. Dit is zelfs meer vooruitstrevend dan Europa, die laadinfrastructuur bij residentiële gebouwen pas aanbeveelt voor parkeerterreinen met meer dan 10 parkeerplaatsen.

Bond Beter Leefmilieu juicht de strengere Vlaamse verplichtingen alvast toe: deze zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de toenemende elektrificatie van het Vlaamse wagenpark botst op gebrek aan laadinfrastructuur.

Elektrische wagens

Meer over Elektrische wagens