Het idee om zomaar honderden miljoenen aan de luchtvaart te geven, dat kun je niet zomaar laten passeren, corona of geen corona.

Foto Zomer Zonder Vliegen

Vliegen we een duurzame toekomst tegemoet?

Het idee om zomaar honderden miljoenen aan de luchtvaart te geven, dat kun je niet zomaar laten passeren, corona of geen corona.

Foto Zomer Zonder Vliegen

De vraag of het een vogel dan wel een vliegtuig is, stelt zich dezer dagen niet. Het gros van de vliegtuigen blijft tegenwoordig op de grond. En dat weegt op de luchtvaartsector. In die mate dat Brussels Airlines 200 tot 300 miljoen euro durft te vragen aan de federale regering.  Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en Zomer Zonder Vliegen sloegen daarom de handen in elkaar om aan politici te vragen voorzichtig om te springen met overheidsgeld. Een focus op de bescherming van de rechten van de werknemers, een eerlijke bijdrage aan de samenleving en aan de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs staan centraal in onze eisen.

People First

De overheidssteun dient in de eerste plaats om werknemers te beschermen in een sector die het moeilijk heeft. Ook in de luchtvaartsector moet deze steun gaan naar de bestendiging en uitbreiding van sociale zekerheid en goede werkomstandigheden. Niet naar goedkopere tickets of hogere bonussen. 

Geven en nemen

Greenpeace voegt daad bij woord en brengt de boodschap tot in de wetstraat

Het leven is geven en nemen, zou ons grootmoeder zeggen. Wijze woorden die we ook graag zouden zien in de luchtvaartsector. Luchtvaartmaatschappijen kunnen geen belastinggeld verwachten in slechte tijden en tegelijk zelf geen belastingen betalen in goede tijden. Het belastingvoordeel door de vrijstelling van belasting op vliegtuigbrandstof wordt geschat op 500 miljoen euro per jaar op Belgisch niveau. Een oneerlijk voordeel ten opzichte van vervoersmodi met een lagere uitstoot. Nu hebben we de mogelijkheid om dit erdoor te krijgen: een kerosinetaks, samen met een vliegtaks. Want die hadden er eigenlijk altijd al moeten zijn.

Engageren, wie zijn best doet zal het leren

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de luchtvaartsector bengelt onderaan in de lijst van sectoren die de klimaatdoelstellingen ter harte nemen. Wereldwijd moeten we ruim voor 2050 de emissies in alle sectoren naar nul brengen. De Europese luchtvaartemissies stegen de voorbije vijf jaar met 26,3 procent - voor Brussels Airlines is dat 25 procent. Dat de huidige emissietrends in de luchtvaart de inspanningen van andere sectoren ondermijnen, is dus zacht uitgedrukt.  Inzetten op innovatie en schonere brandstoffen, een stop op de uitbreiding van infrastructuur en een verminderd aantal vliegbewegingen zijn manieren om deze emissietrends drastisch te doen dalen. De tijd tikt.

Wat kan ik nu doen?

Goede vraag! Jij kan…

  • De actie ‘Geen blanco cheque voor de luchtvaart’ steunen. Hierbij stuur je een brief naar bevoegd minister Alexander De Croo om hem te vragen belastinggeld doordacht in te zetten.
  • De policy briefing lezen van Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en Zomer Zonder Vliegen om elk tegenargument tijdens Skype-aperitieven te begraven. 
  • De Facebookpagina van Zomer Zonder Vliegen in de gaten houden zodat je zeker geen enkele van hun leuke acties mist! 
Luchtvaart Greenpeace

Meer over Luchtvaart