Watercoalitie pakt uit met waterdebat én memorandum

Een waterrobuust Vlaanderen mét propere waterlopen, dat kan, maar enkel met durf en zonder taboes op tal van domeinen. Dat was de boodschap van de Watercoalitie, die op 28 maart een politiek waterdebat organiseerde waarin verschillende partijen uitgedaagd werden kleur te bekennen over hét thema van de komende legislatuur: water.  “Het is hoopgevend dat politici van alle windrichtingen het belang van proper en voldoende water erkennen,” stelt de Watercoalitie, “maar concretisering en uitvoering blijft te beperkt”.

Het debat vormde ook het lanceringsmoment van de beleidsaanbevelingen van watercoalitie zelf, gaande van pesticidenreductie, over rioleringsuitdagingen, tot de nood aan ontharding en zwembare waterlopen. Het is nu aan de politieke partijen om met een sterk waterhoofdstuk richting kiezers te trekken. Het staat immers als een paal boven water dat de volgende regering van een krachtdadig waterbeleid een prioriteit moet maken.

Waterkwaliteit De Watercoalitie

Meer over Waterkwaliteit