Waarom we in het post-coronatijdperk zakenreizen stevig moeten inperken (foto Dominik Scythe)

Zakenreizen veroorzaken disproportioneel deel luchtvaartuitstoot

Waarom we in het post-coronatijdperk zakenreizen stevig moeten inperken (foto Dominik Scythe)

De grote ecologische voetafdruk van de luchtvaart wordt veroorzaakt door een zeer kleine minderheid van de wereldbevolking. Vooral zakenreizen blijken de boosdoener. Daar is dan ook meteen veel klimaatwinst te boeken.

1 procent zorgt voor helft luchtvaartemissies

In 2018 vloog 11 procent van de wereldbevolking, 4 procent nam ook internationale vluchten. Wat bleek? De meest frequente vliegtuigpassagiers, die maximaal 1 procent van de wereldbevolking uitmaken, waren verantwoordelijk voor meer dan de helft van de CO2-emissies.

De impact van vliegverkeer op ons klimaat is groot. Via de verbranding van fossiele brandstoffen (kerosine) staat de luchtvaart garant voor ongeveer 2,4% van de wereldwijde menselijke uitstoot van CO2 en ongeveer 5% van alle broeikasgasemissies, als je rekening houdt met de netto-opwarmingseffecten van andere ‘niet-CO2’-emissies van vliegtuigen, zoals contrails en NOx. 

Een recente studie van EASA, de Europese organisatie voor luchtvaartveiligheid, toonde aan dat deze ‘niet-CO2-effecten’ zelfs twee derde uitmaken van de totale klimaatimpact van de luchtvaart, dubbel zoveel dus als de klassieke CO2-emissies. 

Bovendien hebben deze luchtvaartemissies een disproportioneel grote invloed, omdat ze plaatsvinden in relatief schone delen van de atmosfeer.

Een premium reiziger stoot 2,6 tot 4,3 keer méér CO2 uit per kilometer dan een passagier in economy.

We moeten het hebben over zakenreizen

Van alle vliegtuigpassagiers reist ongeveer een derde voor zaken, velen onder hen vliegen premium (eersteklas of businessclass). 

Waarom dat belangrijk is: een passagier die premium reist, neemt meer plaats in en verbruikt in verhouding meer brandstof. Op die manier stoot zo’n premium reiziger 2,6 tot 4,3 keer meer CO2 uit per kilometer dan een passagier in economy. In totaal is ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot van de commerciële luchtvaart (personen- en vrachtvervoer) te wijten aan passagiers die premium vliegen. Premium vliegtuigpassagiers stoten zelfs meer CO2 uit dan luchtvracht: 19 procent ten opzicht van 15 procent. 

Kortom: een zeer klein deel van de wereldbevolking vertrekt met het vliegtuig op zakenreis. Deze zakenreizigers zijn verantwoordelijk voor een disproportioneel groot deel van de uitstoot van commerciële luchtvaart. Gelukkig stijgen samen met dat besef ook de inspanningen die bedrijven en organisaties leveren om hun reisbeleid te verduurzamen.

Luchtvaart Business Travel Pioneers

Meer over Luchtvaart