Zijn er genoeg laadpalen?

Om comfortabel met een elektrische wagen te kunnen rijden, zijn er voldoende publieke en semi-publieke laadpalen nodig. Scoort Vlaanderen hier goed op? Of is range anxiety, de schrik om met een lege batterij te stranden, terecht?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om de doelstelling voor 2029 te behalen. 

Lees verder onder de afbeelding.

❓ WAT?  

Om in te schatten of de uitrol van laadinfrastructuur gelijke tred houdt met het aantal elektrische wagens, analyseren we het aantal laadpunten én de geïnstalleerde laadcapaciteit. We nemen publieke en semi-publieke laadpunten op in onze berekening. Een semi-publiek laadpunt is bijvoorbeeld een laadpunt dat op het terrein van een supermarkt staat en slechts tijdens de openingsuren publiek toegankelijk is.

Bekijk hier de beoordeling van de spreiding van de laadpunten.

💡 WAAROM? 

De Vlaamse Regering wil dat er jaar na jaar meer elektrische wagens verkocht worden. Om ervoor te zorgen dat bestuurders hun wagen op een comfortabele manier kunnen opladen - en dat range anxiety dus geen drempel meer vormt - is er een dens netwerk aan laadpalen nodig. 

❓ HOE? 

We vergelijken de huidige laadinfrastructuur (maart 2023) met de noden voor 2025. Dit doen we op basis van de verwachte ontwikkeling van het elektrisch wagenpark, zoals vermeld in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan: 284.000 elektrische wagens tegen 2025. We houden enkel rekening met volledig elektrische wagens, niet met plug-ins. De noden schatten we in via de Europese vereisten voor het aantal laadpalen en de laadcapaciteit.

👉 Meer weten over de methode? Bekijk deel 3.3 van het rapport.

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

Voor het aantal laadpalen is de doelstelling voor 2025 nog niet bereikt. Voor de geïnstalleerde capaciteit wel.

Aantal laadpalen:

  • De huidige Europese richtlijn (AFID) beveelt 1 oplaadpunt per 10 elektrische wagens aan.
  • Hiervoor zijn er tegen 2025 28.400 laadpunten nodig.
  • Op dit moment (maart 2023) staan er 21.313 (semi)publieke laadpunten en is de doelstelling dus nog niet bereikt.

Geïnstalleerde capaciteit:

  • De nieuwe Europese verordening (AFIR) vereist 1,3 kW geïnstalleerd laadvermorgen per elektrische wagen.  
  • Hiervoor is er tegen 2025 een laadcapaciteit van 369.200 kW nodig.
  • Op dit moment (maart 2023) is er al 496.519 kW geïnstalleerd, de doelstelling is dus bereikt.

👉 De meer gedetailleerde resultaten vind je in deel 4.3 van het rapport.

❗ BELANGRIJK

Vlaanderen heeft een eigen doelstelling van 35.000 laadequivalenten tegen 2025, die volgens Vlaams minister van mobiliteit & openbare werken Lydia Peeters zeker gehaald zal worden. De uitrol van publieke laadpalen is sinds begin 2023 weer goed op gang getrokken en ook de uitrol van semi-publieke laadpalen heeft dankzij een Vlaamse projectoproep opnieuw een boost gekregen. 

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

Niet alleen het aantal laadpalen, maar ook het gebruiksgemak ervan is belangrijk. Meer transparantie over laadprijzen en een betere dataontsluiting kunnen het gebruiksgemak vergroten.

De ruimtelijke indeling van de laadpalen kan veel beter. Zo mogen ze nooit een obstakel vormen voor voetgangers. Ze worden ook best gebundeld op wenselijke plekken, zoals laadpleinen. Hier kan er sterk ingezet worden op slim laden, waardoor het elektriciteitsnet minder belast wordt. In de nabije toekomst zal ook bidirectioneel laden zorgen voor een optimaal gebruik van de hernieuwbare energieproductie. Er is nood aan proefprojecten hierrond, voor kennisopbouw en om eventuele nodige aanpassingen aan regelgeving voor te bereiden. 

 

📊 Databronnen: Laadpaaldata die het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken ter beschikking stelt via Geopunt. De gebruikte dataset dateert van begin maart 2023.

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.