Is elektrisch autorijden al betaalbaar?

Elektrisch autorijden kan pas echt doorbreken wanneer elektrische wagens goedkoper zijn dan fossiele. Hoeveel kost een elektrische wagen vandaag, in vergelijking met een verbrandingsmotor, als je de totale levensduur bekijkt? En dankzij welke maatregelen kan elektrisch autorijden voordeliger worden?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om de doelstelling voor 2029 te behalen. 

Lees verder onder de afbeelding.

❓ WAT?

Voor de betaalbaarheid van elektrische auto's voor huishoudens kijken we best naar de Total Cost of Ownership (TCO). Deze houdt rekening met alle kosten over de hele levensduur van het voertuig: 

  • eenmalige kosten: aankoop, installatie van een laadstation, belasting op inverkeerstelling en doorverkoopwaarde;
  • terugkerende kosten: brandstof- of elektriciteitskosten, jaarlijkse verkeersbelasting, verzekering, onderhouds- en keuringskosten.

💡 WAAROM? 

Als we elektrisch autorijden willen aanmoedigen, moet het goedkoper zijn dan rijden op fossiele brandstof. Ook vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ is het logisch dat rijden met een fossiele brandstof duurder is. 

❓ HOE? 

We kijken alleen naar auto's in marktsegment B (compacte klasse) en C (kleine middenklasse). Deze marktsegmenten zijn relevant voor huishoudens die een auto kopen. We nemen aan dat de wagen gekocht wordt door een privépersoon die hem 10 jaar bezit en er jaarlijks gemiddeld 15.000 km mee aflegt. We vergelijken de elektrische modellen met modellen die op benzine rijden.

👉 Meer weten over de methode? Bekijk deel 3.1 van het rapport.

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

In de vier onderzochte segmenten (B, crossover/ SUV B, C en crossover/ SUV C) zijn elektrische wagens gemiddeld 11% duurder dan benzinewagens. Het verschil in TCO is het laagst voor marktsegment C (kleine middenklasse, 6%) en het hoogst voor marktsegment B (compacte klasse, 18%). 

De energiekosten van de elektrische wagens liggen wel lager dan die van de benzineauto. Dit verschil is het meest uitgesproken voor de crossover/SUV-modellen, aangezien deze een hoger verbruik hebben. Maar dit voordeel voor elektrische auto's is niet groot genoeg om te compenseren voor de hogere vaste kosten.

Binnen elk segment zijn er combinaties van specifieke modellen waarbij het elektrische model minder kost dan de benzinewagen. Voor segment B is dit het geval voor 6% van de combinaties. Voor de andere drie segmenten heeft de elektrische auto in een kwart tot bijna een derde van de onderzochte combinaties een lagere TCO. Een specifieke combinatie bekijken? Dat kan via de TCO-tool van de Vlaamse overheid. 

👉 Meer gedetailleerde resultaten lees je in deel 4.1 van het rapport.

❗ BELANGRIJK

Deze berekeningen werden uitgevoerd in januari 2023, op basis van de hoge elektriciteitsprijzen van eind 2022 (gewogen gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0.57/kWh). Ondertussen liggen de prijzen weer lager en zal de TCO positiever uitvallen. Zo gaat de TCO-tool nu bijvoorbeeld uit van € 0,35/kWh voor thuisladen i.p.v. € 0,58/kWh in januari 2023. 

Natuurlijk is elektrisch autorijden een stuk goedkoper voor wie kan laden via zonnepanelen en ook met deelmobiliteit kunnen bestuurders kosten uitsparen

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

De overheid heeft belangrijke tools in handen om elektrisch autorijden economisch aan te moedigen. Zo kan een energietaksshift de elektriciteitsprijzen doen dalen. En een hervorming van de Vlaamse verkeersbelasting kan het belastingvoordeel voor elektrisch autorijden vergroten. Dankzij deze maatregelen is elektrisch autorijden in landen als Portugal, Noorwegen en Zweden nu al een stuk voordeliger dan bij ons. 

Voor de laagste inkomens zijn er specifieke ondersteuningsmechanismen nodig. Via een sociaal leaseprogramma, bijvoorbeeld, kunnen ook deze burgers de vruchten plukken van elektrisch autorijden. 

 

📊 Databronnen: De TCO-tool van de Vlaamse Overheid.

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.