Heeft de overheid een beleidsplan om fossiele wagens uit te faseren?

Om de switch te maken naar elektrisch autorijden zijn niet alleen betaalbare wagens en voldoende laadinfrastructuur essentieel. De overheid moet ook beleidsmaatregelen invoeren die de verkoop van nieuwe fossiele wagens tegen 2029 aan banden legt.

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om de doelstelling voor 2029 te behalen. 

Lees verder onder de afbeelding.

❓ WAT?

De doelstelling van de Vlaamse Regering is duidelijk: vanaf 2029 worden er geen nieuwe fossiele wagens meer verkocht. We volgen op welke stappen de Vlaamse Regering al gezet heeft om die doelstelling te realiseren.

💡 WAAROM? 

Een doelstelling is een goede start, maar ze blijft hol als er geen concrete acties en beleid aan gekoppeld worden. Bovendien is het voor zowel de sector als de burgers belangrijk dat er duidelijkheid komt over de maatregelen die de overheid gaat nemen.

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

Tot nu toe heeft de Vlaamse Regering niets ondernomen om de ban op nieuwe fossiele wagens vanaf 2029 te implementeren. Ze heeft de federale regering wel verzocht om te onderzoeken hoe de ban in praktijk gebracht kan worden, maar daarnaast heeft ze geen vooruitgang geboekt. 

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

De overheid kan de verkoop van nieuwe fossiele wagens via verschillende maatregelen beteugelen. Er kan bijvoorbeeld een federale ban via productnormen opgelegd worden; om die te realiseren zal er goed overlegd moeten worden met de Europese Commissie. Een andere optie is de Vlaamse verkeersfiscaliteit inzetten: door de belasting op inverkeerstelling voor fossiele wagens fors op te trekken vanaf 2029 worden elektrische auto’s financieel veel interessanter.

Alle opties dienen goed onderzocht en overwogen te worden. En zowel de sector als de burgers moeten duidelijkheid krijgen over de maatregelen waarmee ze in de toekomst rekening zullen moeten houden.

 

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.