Maai Mei Niet

Maai Mei Niet voor lokale besturen

Herbekijk de infosessie over het groenbeheer van de toekomst.

Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieuproblematiek aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezante ingrepen. 

Wist je dat je door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan onze natuur? Minstens 10 procent van Vlaanderen bestaat uit tuin, dat is evenveel als onze oppervlakte bos. Jouw tuin kan ook een stukje natuur zijn, en dus een cruciale bijdrage leveren aan ons milieu.

2215 tuinen hebben in 2021 hun bloemen geteld, samen goed voor 145 hectare aan ongemaaid gras. De totale nectarproductie van die 2215 tellingen bedraagt 56 kilo nectarsuiker per dag! 

Maai Mei Niet gaf met andere woorden dagelijks eten aan meer dan 5 miljoen bijen. Een fantastisch resultaat.

  • De gemiddelde dagelijkse nectarproductie: 31 mg per m²
  • 72% van de deelnemers merkte meer leven in de uin
  • 92% van de deelnemers zal minder maaien in de toekomst
  • De top 5 van meest getelde bloemen: madeliefje, kruipende boterbloem, zachte ooievaarsbek, scherpe boterbloem en de gewone ereprijs
  • De nectarkampioenen: paardenbloem, kruipend zenegroen, gewoon biggenkruid, gewone margriet en de hondsdraf

Lees het volledige verslag op knack.be

 

Met Maai Mei Niet wil Knack helpen om de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. In de eerste plaats door de burger te sensibiliseren over de impact die ze kunnen hebben met hun eigen tuin, hoe groot of klein die is. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen zoals minder en creatiever gras maaien. Zo focust Knack op de oplossingen, zonder het probleem uit de weg te gaan.

Daarnaast is Maai Mei Niet een laagdrempelig citizen science-project. Door de actie elk jaar te herhalen, hoopt Knack een zicht te krijgen op wat groeit in de tuin van de Belg. De herhaling moet zowel de data doen accumuleren als het sensibiliseringseffect vergroten.

Maai Mei Niet is een campagne van Knack/LeVif, met de steun van Bond Beter Leefmilieu, Het Ministerie voor Natuur, Velt en MijnTuinLab (KULeuven). 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met