Clean Power for Uber

We werken al jaren met gemeenten en taxiondernemingen aan een transitie naar zero-emissie taxivervoer. Maar we vragen ook aan Uber om luchtvervuiling aan te pakken.

In 2020 wordt de Vlaamse taximarkt geliberaliseerd en verwachten we een snelle uitbreiding van het werkingsgebied van Uber naar Vlaanderen. Verhuurdiensten van wagens met chauffeur zoals Uber verergeren vervuiling en files in Europese steden. Daarom vraagt Bond Beter Leefmilieu aan Uber om meteen schoon te starten.

  • tegen 2025 zowel 100% emissievrij als 50% gedeeld is;
  • 100% veilige ritten aanbiedt zodat de passagiers rustig kunnen reizen; 
  • 100% ethische contracten aanbiedt, belastingen en sociale premies betaalt in België en correcte lonen voorziet voor de chauffeurs.

Samen met Transport & Evironment en Les Chercheurs d'Air startten we een petitie op om Brussels Minister Milieu en Klimaat te vragen om Uber en andere taxideeldiensten op weg te zetten naar zéro emissievervoer. De petitie haalde bijna 5.000 handtekeningen op. Ook in 6 andere Europese hoofdsteden werd er campagne gevoerd om de druk op Uber op te drijven.

Met succes.

Het taxidienstbedrijf engageerde zich intussen om:

  • in de 7 betrokken Europese hoofdsteden (waaronder Brussel) tegen eind 2025 de helft van haar ritten elektrisch uit te voeren.
  • met grote Europese steden samen te werken aan de economische en politieke randvoorwaarden om binnen 5 jaar 100% elektrisch te rijden.
  • te pleiten voor een beleid ten gunste van EV’s.
  • publiek te rapporteren over haar verbeteringen op vlak van CO2-reductie per kilometer in de Uber-app.
  • duurzame opties in de Uber-app uitbreiden.

Het is nu aan onze politici om rond te tafel te gaan zitten met taxideeldiensten zoals Uber om deze randvoorwaarden (bv. extra laadinfrastructuur, e.d.) in de praktijk om te zetten. Daarnaast moeten ze Uber houden aan haar engagement.

Zuivere lucht voor onze Brusselaars moet één van onze prioriteiten zijn. Om Brussel te vergroenen, wil ik ons autogebruik helpen verminderen en de transitie naar zero emissie-voertuigen versnellen.

Brussels Minister van Milieu en Klimaat, Alain Maron.

Ontdek ook Clean Power for Taxis: samen met gemeenten en taxiondernemingen versnellen we de transitie naar zero-emissie taxivervoer. 

Contacteer ons
Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van