Werknemers als hefboom voor een circulaire economie

Met dit project tonen we goede voorbeelden uit verschillende landen: hoe kunnen werknemers de duurzame transitie vooruithelpen? We focussen op de metaal-, bouw en chemiesector.

De transitie naar een circulaire economie vergt nauwe samenwerking tussen vele actoren: producenten, consumenten, kennisinstellingen, de financiële sector, de sociale partners, het middenveld en overheden. Allemaal hebben ze hefbomen in handen en specifieke rollen te vervullen.

Om zowel het draagvlak als de slaagkansen van deze transitie te verzekeren, moeten werknemers en hun vertegenwoordigers betrokken en ondersteund worden. En dit in een context waar werknemers voornamelijk aanvoelen dat hun job mogelijk op het spel staat tijdens deze transitie. Er is een sterke nood aan concrete voorbeelden en handvaten.

Met dit project willen we goede voorbeelden uit verschillende landen uitwisselen, omzetten en verspreiden. Hoe kunnen we op vlak van opleiding, sectoroverleg, studies, mobiliserende communicatie, evenementen...  de transitie vooruithelpen? Als focus kiezen we de metaal-, bouw en chemiesector.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van